Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia warsztatowe ze sposobów skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji rówieśniczej.

Zajęcia warsztatowe  ze sposobów skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i profilaktyki agresji rówieśniczej.

W I  semestrze klasy : IV, V i VI miały zajęcia z pedagogiem , których celem było przekazanie
i utrwalenie kompetencji społecznych, które pomogą uczniom radzić sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, które dostarcza życie, rozumieć siebie, współżyć z innymi
i znajdować w sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Klasa VIII,  w II semestrze rozpoczęła cykl warsztatów ze skutecznej komunikacji z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szkoła i grupa rówieśnicza  to miejsca, gdzie uczniowie zaspokajają swoje potrzeby psychiczne
i przeżywają doświadczenia w kontaktach z innymi, co odgrywa tez ważna rolę w rozwoju ich osobowości. Uczą się współpracy i odpowiedzialnego podejścia do obowiązków. Na zajęciach uczniowie kształtowali umiejętność obcowania z innymi, miały możliwość dostrzec, jak wiele mogą dać i wiele otrzymać kładziony jest nacisk na budowanie prawidłowych relacji z innymi i szukania emocjonalnego wsparcia. Szczególnie ważna jest praca z klasą IV – to uczniowie, którzy rozpoczęli swoją naukę w nowej grupie, na nowym etapie kształcenia, często nie rozumieją jeszcze siebie ani nowych obowiązków. Iv a stworzyła na zajęciach „Kodeks czwartaka”, który pomoże im z sukcesem przebrnąć przez trudy obowiązków szkolnych.

Rozwiązywanie konfliktów w sposób społecznie pożądany było tez tematem wielu zajęć. Przeżywanie bowiem trudności i konfliktów stanowi naturalne zjawisko w kontaktach między ludźmi. Są one nieuniknione we  wzajemnych relacjach, choćby dlatego, że różnimy się między sobą, mamy odmienne potrzeby i zainteresowania, różnią nas nasze myśli, emocje i nasze zachowania w tych samych sytuacjach. Uczniowie powinni wiedzieć, że konflikty nie są czymś niepożądanym i złym i nie świadczą wcale o niedojrzałości emocjonalnej. Chociaż odczuwamy przy nich często przykre emocje, jak gniew, smutek czy lęk, to jednak najbardziej zbliżają  ludzi i sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu sytuacje , w których udało się rozwiązać wspólny problem.

Podstawowym warunkiem rozwiązywania konfliktu jest uświadomienie sobie istniejącej różnicy zdań, swoich i czyichś uczuć, umiejętność rozmowy na ten temat, szukanie rozwiązań  z uwzględnieniem potrzeb wszystkich stron, by nikt nie poczuł się zlekceważony lub obrażony.

Na zajęciach uczniowie uczą się rozstrzygać problemy i podejmować samodzielne decyzje, szukają sposobów konstruktywnego rozwiązywania  konfliktów oraz dochodzenia do porozumienia.    

Nabycie  umiejętności społecznych, co było celem zajęć, służy niwelowaniu napięć psychicznych. Wiemy zaś, że złe samopoczucie psychiczne wpływa na samopoczucie fizyczne i stosunek do siebie. Dbanie o relacje  i komfort psychiczny w grupie  to dbanie o zdrowie.

Data dodania: 2020-06-21 09:03:07
Data edycji: 2021-07-01 16:31:13
Ilość wyświetleń: 254

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook