Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wolontariat

Wolontariat jest zapewne tak stary jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, a z czasem zaistniał również w organizacjach: kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego
  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości
  • potrzeba bycia potrzebnym
  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
  • chęć zdobycia umiejętności i doświadczeń zawodowych i życiowych
  • motywacje religijne

Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Dzień Wolontariusza - 5 grudnia.

Data dodania: 2019-07-11 15:36:17
Data edycji: 2019-07-18 09:26:42
Ilość wyświetleń: 724

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook