Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Turniej Wiedzy o Rumi

Turniej Wiedzy o Rumi

Regulamin konkursu

Interaktywny Turniej Wiedzy o Rumi

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

 Gmina Miejska Rumia

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

 Realizator:
Quizspotter, www.quizspotter.com

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

7 października 2019 r. godzina 12:00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, ul. Mickiewicza 49.

 

 1. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Rumi oraz aktywne włączenie się w obchody 65. rocznicy przyznania praw miejskich miastu.

Zakres tematyczny: symbole miejskie, miejsca, znane osoby, wydarzenia kulturalne i sportowe, historia (najważniejsze wydarzenia), władze samorządowe.

 

 1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  • Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie drużyny skierowane przez szkoły, które zostały zaproszone do udziału w projekcie.
  • Każda szkoła do konkursu zgłasza maksymalnie 3 drużyny składającą się z 3 uczniów uczęszczających do klas IV-VI.
  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres promocja@rumia.eu do 03.10.2019 r.

 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 3. Każda drużyna otrzyma na czas konkursu naładowane urządzenie (tablet) niezbędne do uczestnictwa w grze.
 4. Drużyny przystępują do gry zapisując się nazwą szkoły. W przypadku dwóch drużyn reprezentujących tą samą szkołę dopisana zostanie cyfra rzymska I, II, III.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule Quizspotter, która umożliwia obserwowanie pytań, oraz rankingu graczy na dużym ekranie, przy udziale publiczności zgromadzonej w miejscu imprezy.

 

 1. PRZEBIEG ROZGRYWKI I ZASADY GRY

Na pytania prezentowane na ekranie należy drużynowo odpowiedzieć, używając powierzonego tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na dużym ekranie po zakończeniu każdej rundy. Pytania będą prezentowane w formie czytanej (przez prowadzącego) oraz pisanej (na ekranie i na urządzeniach graczy).

Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. Rozgrywka składa się z 21 pytań. Wygrywa drużyna, który po 21 pytaniach zdobędzie najwięcej punktów. W konkursie przewidziano I, II, III miejsca.

W sytuacji remisu, który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc od I, II lub III po 21 rundach, drużyny o tym samym wyniku otrzymają dodatkowe pytanie.

Na początku konkursu zostanie przeprowadzona wprowadzająca w zasady seria próbna.

 

 1. PUNKTACJA
 • Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami, zaś błędna karana ujemnymi.
 • Dokładna stawka punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana na ekranie drużyny po udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

 1. NAGRODY
 • Drużyny, które zajmą miejsce od I do III otrzymają statuetki.
 • Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn biorących udział w konkursie.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Informacja o rozstrzygnięciu turnieju zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu gry.
 • Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.

 

Data dodania: 2019-09-25 18:54:58
Data edycji: 2019-12-01 09:53:00
Ilość wyświetleń: 255

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook