Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła w 2018 roku rozpoczęła okres przygotowawczy do przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W roku 2019 roku, po przeprowadzeniu tzw autoewaluacji, zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie.

Podczas konferencji w Gdańsku, z rąk  kuratora oświaty, otrzymaliśmy dokument potwierdzający nasze uczestnictwo w programie. Teraz przed nami intensywana praca. która koncentruje się na promocji zdrowia, jako jednej z nadrzędnych wartości w naszym życiu.

Program ten dla naszej szkoły ma szczególne znaczenie i należy do długoletniej tradycji. Jesteśmy jedną z pierwszych placówek w Polsce, które uczestniczyły w programie pilotażowym w 1991 roku.  

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma ponad 20 lat i narodziła się w Europie.
1986 – międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie" w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa;
1989 - raport „Zdrowa Szkoła" opracowany przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), pierwszy oficjalny dokument programowy;
1991 - rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej;
1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ);
2006 – 43 kraje przynależą do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.


History of School Promoting Health
The school conception of promoting health is over 20 years and it was borne in Europe.
1986 - international conference " School Promoting Health ''in Peebles (Scotland) ripening of conception; main role of the English and T.Williams;
1989-report "Healthy School" elaborated by WHO, first official programme document.
1991 - beginning of the project in Poland, the Czech Republic and Hungary, in four countries that made the political system transformation.
1992 - the establishment of European School Chain Promoting Health.
2006 - 43 countries belong to the European School Chain Promoting Health.
Our school joined its participation in October, 1991yr.as a one of 382 schools. We were chosen together with other 13 institutions scattered around Poland. We belong to the chain of 14 schools "Pilotage" that initiated an idea of school promoting health in our country.
School Promoting Health is a place where all members of school community – staff and students create conditions and take activities which promote:
  a) Improvement of frame of mind and health,
  b) Teach how to live healthier and create a healthy environment,
  c) Encourage people from different surroundings, especially parents to take similar activities.

The overriding aim of The School Promoting Health is a healthy life style of local community, the staff and students.

Data dodania: 2021-07-01 10:18:20
Data edycji: 2021-07-01 17:16:31
Ilość wyświetleń: 1057

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook