Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Super przedszkolaki w Rumi

Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Projekt pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej w Gminie Miejskiej Rumia oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1) Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami (zajęcia dodatkowe): skierowane do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu;

2) Zajęcia logopedyczne (zajęcia dodatkowe): skierowane do dzieci ze znacznymi wadami wymowy;

3) Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne (zajęcia dodatkowe): pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci w oparciu o zdiagnozowane problemy, potrzeby i/lub indywidualne programy;

4) Zajęcia komputerowe (zajęcia dodatkowe): skierowane do wszystkich dzieci wychowania przedszkolnego;

5) Zajęcia z j. angielskiego (zajęcia dodatkowe): skierowane do wszystkich dzieci wychowania przedszkolnego;

6) Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin: pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców / rodzin w zakresie stwierdzonych deficytów w relacjach rodzic-dziecko.

Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe (w jego imieniu rodzic, opiekun prawny) powinien wypełnić i złożyć do koordynatora przedszkolnego wszystkie n/w dokumenty 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, pani Karolina Lademann.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 21 września 2018 r.

 

 

Data dodania: 2019-07-11 14:53:00
Data edycji: 2019-07-24 08:48:02
Ilość wyświetleń: 1058

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook