Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SOCJOTERAPIA POMOCNA W SZKOLE

Socjoterapia służy rozwiązywaniu problemów związanych z:

trudnościami adaptacyjnymi - lęk przed kontaktem, obowiązkami,
trudnościami w nauce,
lękiem przed przekazywaniem własnej wiedzy - udzielanie odpowiedzi ustnej,
nieśmiałością w kontaktach społecznych,
wysokim napięciem emocjonalnym,
zachowaniem agresywnym,
niskim poczuciem własnej wartości,
rozwiązywaniem konfliktów,
fobią szkolną,
nadpobudliwością psychoruchową

 

Obszary zaburzonych zachowań:
Jednym z zaburzeń zachowania uczniów mogą być negatywne relacje dziecko - dorosły. Trudności tę dotyczą przede wszystkim komunikacji − kłamstwa, niedostępność, ukrywanie lęku i smutku, roszczeniowość, agresja, manipulacja dorosłymi, pasywność. Powyższe zachowania stają się dysfunkcją, gdy są:

wyraźne i jednoznaczne,
trwałe i niepodlegające zmianom,
negatywne w skutkach,
sztywne w reakcjach,
nieadekwatne do danej sytuacji.

 


Warto przeczytać:
J. Jagieła, Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2007.
K. Sawicka, Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania, Impuls, Kraków 2006.

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/socjoterapia-pomocna-w-szkole-9637.html

Data dodania: 2019-07-11 14:58:31
Data edycji: 2019-07-17 13:29:09
Ilość wyświetleń: 178

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook