Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rumia Oczami Dzieci Konkurs literacki i plastyczny

Rumia Oczami Dzieci Konkurs literacki i plastyczny

Szanowni Państwo, Drogie dzieci,

UWAGA - dodatkowa informacja z UM Rumia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostarczenia prac. Przesyłam krótką informację.
Konkurs literacki – prace można przesyłać dogą elektroniczną (plik tekstowy) na adres: promocja@um.rumia.pl, wypełnioną kartę zgłoszenia, płyty CD wraz z ilustracjami będzie można dostarczać w późniejszym terminie.
Konkurs plastyczny – prosimy aby dzieci, które namalują pracę mialy je na razie w domach, a na adres promocja@um.rumia.pl przesłały zdjęcie pracy lub jej skan (w jak najlepszej jakości). Wypełnioną kartę zgłoszenia i oryginał pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Najważniejsze, aby w mailu podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki, numer kontaktowy do rodzica/ opiekuna. Musi pojawić się również zdanie: Akceptuję Regulamin konkursu.

Serdecznie pozdrawiam

Anna Zawielak

Urząd Miasta Rumi

Kilka punktów z regulaminu, cały regulamin do pobrania poniżej:

KONKURS PLASTYCZNY:

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Grupy przedszkolne
b) Uczniowie klas I-III

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Wykonaną jedną z technik: farba, kredka, wydzieranka, ołówek. Temat pracy „Rumia moje miasto”.
3. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.

KONKURS LITERACKI:
1. Tematem prac konkursowych jest stworzenie bajki/ baśni/ opowiadania dla dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat lub 7-10 lat, której fabuła toczy się w Rumi.
2. Uczestnik konkursu musi podać tytuł bajki oraz stworzyć jedną ilustrację tytułową.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas IV-VI szkół podstawowych działających na terenie Rumi.
4. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.
5. Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki – Rumia oczami dzieci” w 1 egzemplarzu maszynopisu oraz na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive).
6. Do pracy konkursowej należy załączyć 1 ilustrację tytułową (wielkość pracy A4; technika: kredki, pastele, farby plakatowe lub farby akwarele). Na ilustracji nie mogą się znajdować żadne podpisy.
7. Objętość wydruku nie może przekroczyć dwóch stron A4 maszynopisu (czcionka Times New Roman 12; marginesy normalne, interlinia 1,5).
8. Do pracy należy załączyć oświadczenie.

Zachęcam do uczestnictwa!

Joanna Dzienis

Data dodania: 2020-04-01 13:18:50
Data edycji: 2020-04-02 08:47:26
Ilość wyświetleń: 272

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook