Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”

Projekt „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”

W II semestrze uczniowie klasy IIc przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”.


Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.
Cele szczegółowe:
a) popularyzacja matematyki;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności ucznia w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki;
d) rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia;
e) rozwijanie uzdolnień ucznia;
f) umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki;
g) rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
h) rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia i nauczyciela;
j) kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
k) aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów;
l) promocja placówki oświatowej;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.


Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

W czasie trwania projektu uczniowie oglądali filmy oraz wykonywali różnorodne zadania zaproponowane przez autorkę projektu. Musieli również pochylić się nad zadaniami dodatkowymi, które miały na celu pokazanie jak wykorzystywać umiejętności zdobyte w szkole w codziennych sytuacjach. Było to m.in. wykonanie rysunku budynku szkolnego i odszukanie w nim elementów matematycznych, zdobycie informacji na temat seansu kinowego i zaplanowanie klasowej wycieczki, zdobycie informacji na temat wybranych zwierząt, zaplanowanie budżetu na ich karmienie, spacer do parku i wykonanie notatki pokazującej aspekty matematyczne parku oraz wykonanie grupowych plakatów przedstawiających plan odwiedzonego miejsca.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwijali i doskonalili różne kompetencje:
matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Data dodania: 2023-05-13 20:23:18
Data edycji: 2023-05-13 20:27:46
Ilość wyświetleń: 40

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook