Czcionka:

A+A-

Kontrast:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ PT. „JESTEŚMY POLAKAMI!”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ PT. „JESTEŚMY POLAKAMI!”

Adresaci konkursu:
I grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII,

Wymagania konkursowe:
Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze technicznym, jednostronnie. Format prac jest dowolny (np. A4, A3, A5, B5). Praca konkursowa powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu. Technika wykonania prac: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa). Placówki oświatowe mogą przesyłać po trzy prace z każdej grupy wiekowej wyłonione w konkursie wewnętrznym. Uczestnicy indywidualni mogą przesłać tylko jedną pracę. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego w załączniku na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: www.muzeum.wroclaw.pl.

Uwaga!
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do każdej z prac informacji o autorze
(w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac – wzór tabeli zamieszczony w załączniku):
– imię nazwisko,
– wiek,
– telefon kontaktowy do opiekuna prawnego / rodzica / wychowawcy,
– placówka przedszkolna / szkolna z adresem oraz kontaktem telefonicznym.

Termin nadsyłania prac konkursowych:
Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 21 lutego 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 lutego 2020 r. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook. Zostaną oni też poinformowani o wynikach konkursu drogą pocztową, otrzymując zaproszenie na oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Data dodania: 2020-01-24 08:33:47
Data edycji: 2020-04-01 13:38:03
Ilość wyświetleń: 338

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook