Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022 odbywa się od 22 marca – 26 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje i formularze - Na skróty - z lewej strony.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Obiady w naszej szkole

Obiady w naszej szkole

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WYŻYWIENIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 8,30 zł;

– śniadanie

– II śniadanie

– obiad (zupa + drugie danie, napój)

– podwieczorek

Woda do picia dostępna jest na bieżąco.

Dzieci, które odbierane będą do godziny 14.00, mogą korzystać z posiłków bez podwieczorku

- koszt 6,20zł 

Opłaty za marzec  2021 wynoszą :

23 * 8,30 zł = 190,90 zł

23 * 6,20 zł = 142,60 zł   (całodzienne wyżywienie bez podwieczorku)  

22 * 8,30 zł= 182,60 zł  (31.03 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych)

22 * 6,20 zł = 136,40 zł  (31.03 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych)

 

Termin płatności za wyżywienie do 05.03.2021

 

Nieobecność dziecka należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 15:00 lub najpóźniej w dniu bieżącym do godz. 7:30 na adres e-mail: s.marczak@rumia.edu.pl lub osobiście w gabinecie intendenta szkoły

Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc.

 Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank Spółdzielczy w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030 

w tytule przelewu proszę wpisać: imienia i nazwiska dziecka, oddział/klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

 

SZKOŁA - klasy 1-3

Cena obiadu zupa + drugie danie pozostaje bez zmian i wynosi 3,50 zł

23*3,50 = 80,50 zł

22*3,50 = 77,00 zł  (31.03 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych)

Termin płatności za wyżywienie do 05.03.2021

 

Nieobecność dziecka należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 15:00 lub najpóźniej w dniu bieżącym do godz. 7:30 na adres e-mail: s.marczak@rumia.edu.pl lub osobiście w gabinecie intendenta szkoły

Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc. 

 Płatności dokonujemy do końca miesiąca poprzedzającego i przez pierwsze dni miesiąca bieżącego, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Zapisy na posiłek lub rezygnacja z posiłku proszę wcześniej zgłosić u intendenta szkoły.

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank Spółdzielczy w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030 

w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwiska dziecka, oddział/klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

 

 

Data dodania: 2019-08-29 20:40:02
Data edycji: 2021-02-22 17:50:48
Ilość wyświetleń: 4838

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook