Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Obiady w naszej szkole

Obiady w naszej szkole

KOMUNIKAT

OD ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 ZOSTAŁY WPROWADZONE UMOWY
NA KORZYSTANIE UCZNIÓW Z OBIADÓW.

Umowy należy pobrać w dwóch egzemplarzach ze strony internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna albo odebrać druki w przedsionku szkoły, wypełnić i dostarczyć do intendenta szkoły do 2.09.2021 r.

Stefania Marczak

Intendent Szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WYŻYWIENIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 8,30 zł;

– śniadanie

– II śniadanie

– obiad (zupa + drugie danie, napój)

– podwieczorek

Woda do picia dostępna jest na bieżąco.

Dzieci, które odbierane będą do godziny 14.00, mogą korzystać z posiłków bez podwieczorku

  • koszt 6,20zł 

Opłaty za PAŹDZIERNIK 2021 wynoszą:

Oddział Wychowania Przedszkolnego

21 * 8,30 zł = 174,30 zł

21 * 6,20 zł = 132,40zł  

Termin płatności za wyżywienie do 1.10.2021

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do intendenta osobiście na adres e-mail: s.marczak@rumia.edu.pl w dniu poprzedzającym do godziny 15:00
Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc.

Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc.

 Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank Spółdzielczy w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030 

w tytule przelewu proszę wpisać: imienia i nazwiska dziecka, oddział/klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

Uwaga! Nowe numery rachunku bankowego od listopada 2021 roku:
 
14 1160 2202 0000 0005 0423 1287 rachunek do wpłat za żywienie 

 

SZKOŁA 

KLASY I - VIII: 

20 * 3,50 zł = 70,00zł  (15.10.2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych)

21 * 3,50 zł = 73,50 zł (dla uczniów zapisanych na 15.10.2021 do świetlicy)

Termin płatności za wyżywienie do 1.10.2021

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do intendenta osobiście na adres e-mail: s.marczak@rumia.edu.pl w dniu poprzedzającym do godziny 15:00
Wszystkie nieobecności dziecka zgłoszone z zachowaniem powyższych zasad będą odliczane od wpłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc.

Płatności dokonujemy do końca miesiąca poprzedzającego i przez pierwsze dni miesiąca bieżącego, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Zapisy na posiłek lub rezygnacja z posiłku proszę wcześniej zgłosić u intendenta szkoły.

Wpłaty za wyżywienie dokonujemy na konto Szkoły Podstawowej Nr 4 – Bank Spółdzielczy w Rumi: 40 8351 0003 0041 8993 2000 0030 

w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwiska dziecka, oddział/klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

Uwaga! Nowe numery rachunku bankowego od listopada 2021 roku:
 
14 1160 2202 0000 0005 0423 1287 rachunek do wpłat za żywienie 

 

Data dodania: 2019-08-29 20:40:02
Data edycji: 2021-10-12 21:45:32
Ilość wyświetleń: 6470

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook