Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Komunikat ws. organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III w okresie od 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia  25 maja 2020r.  ponownie zostaje uruchomione funkcjonowanie szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.

Szkoła  będzie czynna w godzinach 7.30 – 15.30. Podkreślam, że priorytetem jest organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a proces nauczania kontynuowany będzie nadal w formule nauczania zdalnego.

Druk zgłoszenia oraz druk oświadczenia są umieszczone na stronie internetowej szkoły.  Druki są dostępne również w sekretariacie szkoły.

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko). W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie od 25 maja 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, należy uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa
i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi

Monika Polak-Bojan

 

Data dodania: 2020-05-21 11:05:04
Data edycji: 2020-05-26 15:43:20
Ilość wyświetleń: 259

Konkursy

Nowy konkurs! Sprawdź i weź udział!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook