Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Komunikat w sprawie organizacji konsultacji przedmiotowych od 1 czerwca 2020 r.

Informuję, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ministra Edukacji Narodowej od dnia 1 czerwca 2020 r. w szkole będą organizowane konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas 4-8. Mają one charakter dobrowolny. Harmonogram konsultacji zostanie przesłany rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny Librus do środy, 29 maja 2020 r.

Rodzice uczniów,  zainteresowanych uczestniczeniem w takiej formie zajęć, zobowiązani są do złożenia deklaracji (druk w załączniku) – dostarczonej najpóźniej w dniu pierwszych konsultacji, w których dziecko bierze udział.        

Dodatkowo chęć zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach powinna być zgłoszona nauczycielowi danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus nie później niż na dzień przed terminem konsultacji.

W czasie funkcjonowania konsultacji będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przychodzenia/wychodzenia uczniów do/z budynku szkoły oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice  i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

Informuję także, że dla proces dydaktyczny – realizacja podstawy programowej dla wszystkich klas –  nadal prowadzony będzie z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Monika Polak-Bojan

Data dodania: 2020-05-25 16:06:39
Data edycji: 2020-05-25 16:10:20
Ilość wyświetleń: 265

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook